Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

C.P. CAVAFY -- Κ .Π. ΚΑΒΑΦΗΣ


Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των

Στης ηδονής το σπίτι όταν μπήκα,
δεν έμεινα στην αίθουσαν όπου γιορτάζουν
με κάποια τάξιν αναγνωρισμένοι έρωτες.

Στες κάμαρες επήγα τες κρυφές
κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των.

Στες κάμαρες επήγα τες κρυφές
που το ’χουν για ντροπή και να τες ονομάσουν.
Μα όχι ντροπή για μένα — γιατί τότε
τι ποιητής και τι τεχνίτης θα ’μουν;
Καλύτερα ν’ ασκήτευα. Θα ’ταν πιο σύμφωνο,
πολύ πιο σύμφωνο με την ποίησί μου·
παρά μες στην κοινότοπην αίθουσα να χαρώ.


(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993)


And I Lounged and Lay on Their Beds       

When I went to that house of pleasure
I didn’t stay in the front rooms where they celebrate,
with some decorum, the accepted modes of love.

I went into the secret rooms
and lounged and lay on their beds.

I went into the secret rooms
considered shameful even to name.
But not shameful to me—because if they were,
what kind of poet, what kind of artist would I be?
I’d rather be an ascetic. That would be more in keeping,
much more in keeping with my poetry,
than for me to find pleasure in the commonplace rooms.


Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992)
Following the Recipe of Ancient Greco-Syrian Magicians        

Said an aesthete: “What distillation from magic herbs
can I find—what distillation, following the recipe
of ancient Greco-Syrian magicians—
that will bring back to me for one day (if its power
doesn’t last longer) or even for a few hours,
my twenty-third year,
bring back to me my friend of twenty-two,
his beauty, his love.

What distillation, following the recipe
of ancient Greco-Syrian magicians, can be found
to bring back also—as part of this return of things past—
even the little room we shared.”


Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992)

Κατά τες συνταγές αρχαίων Eλληνοσύρων μάγων  

«Ποιο απόσταγμα να βρίσκεται από βότανα
γητεύματος», είπ’ ένας αισθητής,
«ποιο απόσταγμα κατά τες συνταγές
αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο
που για μια μέρα (αν περισσότερο
δεν φθάν’ η δύναμίς του), ή και για λίγην ώρα
τα είκοσι τρία μου χρόνια να με φέρει
ξανά· τον φίλον μου στα είκοσι δυο του  χρόνια
να με φέρει ξανά— την εμορφιά του, την αγάπη του.

»Ποιο απόσταγμα να βρίσκεται κατά τες συνταγές
αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο
που, σύμφωνα με την αναδρομήν,
και την μικρή μας κάμαρη να επαναφέρει.»


(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)