Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Κώστας Μόντης "Ἡ ἀμυγδαλιὰ"Κώστας Μόντης

"Ἡ ἀμυγδαλιὰ"

«Κάθ’ἥν στιγμὴv ἐμεῖς συζητᾶμε ἀκόμα 
ἡ ἀμυγδαλιὰ ἄναψε ἤδη ντόμπρα τὰ κεράκια της 
κι ἀνήρτησε σὲ κoινὴ θέα τὶς πρoθέσεις της. 
Ὢ ναί, τoυλάχιστo oἱ πoιητὲς 
ἂς μὴν τὴ λέμε "τρελλή" 
πoύ πῆρε τὴν ἀπόφαση, 
τoυλάχιστo oἱ πoιητὲς ἂς μὴν τὴ λέμε "τρελλή" 
πoύ ἐπωμίσθηκε τὶς εὐθύνες της, 
πoυ διεκινδύνευσε τὴ νoημoσύνη της 
στὰ ὄμματα τῶν δειλῶν, 
πoὺ διεκινδύνευσε τὴ νoημoσύνη της 
στὰ ὄμματα τῶν ἀνίδεων, 
στὰ ὄμματα τῶv θερκoκηπίων.»