Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Δ.Π.Παπαδίτσας-- Μάϊος σε αρχαιότοπο

 Δ.Π. Παπαδίτσας, «Η ασώματη», Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1983