Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Pavel Šimon (Prague, 16. 6. 1920 – 26. 6. 1958)

Pavel Šimon: "Starry Night".     Aquatint, 11,4 x 6,4 cm.


Pavel Šimon: "Concert in Wallenstein Garden, Prague". Aquatint. 8,5 x 12 cm. 1956.


Pavel Šimon: "Christmas in Prague". Woodcut 16 x 7,5 cm.


Pavel Šimon: "Old Town Square, Prague".  Woodcut. 9,7 x 15,7 cm. Ca. 1952


Pavel Šimon: "Girl with a Cornucopia". Aquatint. 12,4 x 6,5 cm. P.F. (=Pour Féliciter) from 1957 for Zdenka and Otokar Hradečných.


Pavel Šimon: "Opera, Prague".Pencil and watercolour on paper, 16 x 22 cm.  Signed in pencil Pavel Šimon. Ca. 1955.


Pavel Šimon: "Pub at a harbour".   Woodcut. 13 x 8,5 cm.


Pavel Šimon: "Don Quixote in Prague". Watercolour, 225 x 167 mm.


Pavel Šimon: "Winter pleasure". Woodcut. 7,7 x 13,2 cm.


Pavel Šimon: "Airplane over Prague". Oil on panel. 22 x 27 cm. 1956.


Pavel Šimon: "Evening in Mala Strana." Drawing in mixed media. Unsigned. Ca. 1952.


Pavel Šimon. "Night ghosts". Ink, 5 x 11 cm
Bibliography:
-Dr. Prokop Toman, Encyclopedia of Czech-Slovak artists.  -Tsjechoslowaakse grafici. Exhibition-catalogue of book illustrations, exlibris and stamps from Czechoslovakian artists. Tentoonstelling van boekillustraties, exlibris en postzegels uit Tsjechoslowakije. 22.03/04.05 1968, 's Gravenhage (Den Haag, Netherlands). Museum van het boek (Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum).  -De grafici V. Cinybulk, M. Florian, J. Lukavsky en Pavel Šimon.  Nijmegen (Netherlands), De Getijdenpers, 1958. -Vollmer. Allgemeines Lexicon Der Bildenden Künstlers 20sten Jahrhundert. Page 418.