Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

it-is-snowing-in-nakonxipan.blogspot


Ezra Pound,

The Lake Isle


O GOD, O Venus, O Mercury, patron of thieves,
Give me in due time, I beseech you, a little tobacco-shop,
With the little bright boxes
               piled up neatly upon the shelves 
And the loose fragrant cavendish
               and the shag, 
And the bright Virginia
               loose under the bright glass cases, 
And a pair of scales not too greasy,
And the whores dropping in for a word or two in passing,
For a flip word, and to tidy their hair a bit.

O God, O Venus, O Mercury, patron of thieves,
Lend me a little tobacco-shop,
              or install me in any profession 
Save this damn'd profession of writing,
              where one needs one's brains all the time. 


A  BOLDOGOK SZIGETE

Ó, Isten, Venus, Mercur, tolvajok patrónusa,
Adjatok idejében, könyörgöm, egy kis trafikot
A polcon csinosan feltornyozott
                                kis fényes skatulákat,
S a pakkolatlan illatos Cavendish-t
                                 a az apróra vágott pipadohányt,
S a szőke Virginiát
                                 szabadon fényes üvegrekeszében,
S egy mérleget, nem túl szutykosat,
S a könnyű lányokat az utcáról betérve egy-két szóra,
Egy röpke szóra, s hogy hajuk igazítsák.

Ó, Isten, Venus, Mercur, tolvajok patrónusa,
Juttassatok egy kis trafikot,
                                 vagy ültessetek bármely mesterségbe,
Kivéve átkozott céhed: írás
                                 hol éjjel-nappal agyunk dolgozik.

Károlyi Amy fordítása


Lajos Gulácsy(1882-1932) Nakonxipánban hull a hó (Egynapos hó) 1910 körül   It is snowing in Nakonxipan (One-day Snow) Oil, canvas, 96,5x48 cm