Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Names Of The Full Moons • January
  • Old Moon
  • Moon after Yule
  • Wolf Moon
  • Winter Moon
  • Deep Snow Moon
 • February
  • Snow Moon
  • Hunger Moon
  • Wolf Moon
  • Trapper's Moon
  • Crust of Snow Moon
 • March
  • Sap Moon
  • Crow Moon
  • Lenten Moon
  • Fish Moon
  • Worm Moon
  • Snowshoe Breaking Moon
 • April
  • Grass Moon
  • Egg Moon
  • Sprouting Grass Moon
  • Pink Moon
  • Planter's Moon
  • Maple Sugar Moon
 • May
  • Planting Moon
  • Milk Moon
  • Mother's Moon
  • Flower Moon
  • Budding Plant Moon
 • June
  • Rose Moon
  • Flower Moon
  • Strawberry Moon
  • Stockman's Moon
 • July
  • Thunder Moon
  • Hay Moon
  • Buck Moon
  • Summer Moon
  • Midsummer Moon
 • August
  • Green Corn Moon
  • Grain Moon
  • Sturgeon Moon
  • Harvest Moon
 • September
  • Harvest Moon
  • Fruit Moon
  • Fall Moon
  • Wild Rice Moon
 • October
  • Hunter's Moon
  • Dying Grass Moon
  • Harvest Moon
  • Falling Leaves Moon
 • November
  • Frosty Moon
  • Beaver Moon
  • Hunter's Moon
  • Freezing Moon
 • December
  • Long Night Moon
  • Moon Before Yule
  • Cold Moon
  • Christmas Moon
  • Descending Cold Moon

*Compiled by Randolph E. Schmid of the Associated Press.