Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ANNE SEXTON -- ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗWHEN MAN ENTERS WOMAN

When man
enters woman,
like the surf biting the shore,
again and again,
and the woman opens her mouth in pleasure
and her teeth gleam
like the alphabet,
Logos appears milking a star,
and the man
inside of woman
ties a knot
so that they will
never again be separate
and the woman
climbs into a flower
and swallows its stem
and Logos appears
and unleashed their rivers. 
This man,
this woman
with their double hunger,
have tried to reach through
the curtain of God
and briefly they have,
though God
in His perversity
unties the knot.
ΟΤΑΝ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Όταν ο άνδρας
εισχωρεί στη γυναίκα
όπως το κύμα δαγκώνει την ακτή
πάλι και πάλι
και η γυναίκα ανοίγει το στόμα της ηδονικά
και τα δόντια της αχνολάμπουν
όπως το αλφάβητο
ο Λόγος φανερώνεται
αρμέγοντας ένα άστρο
και ο άνδρας στο εσωτερικό της γυναίκας
δένει έναν κόμπο
ώστε να μην χωρίσουν ποτέ ξανά
και η γυναίκα σκαρφαλώνει μέσα σ’ ένα άνθος
και καταπίνει το μίσχο του
και ο Λόγος φανερώνεται
και κάνει τα ποτάμια τους να ξεσπάσουν.

Αυτός ο άνδρας
αυτή η γυναίκα
με τη διπλή τους πείνα
δοκίμασαν να διαπεράσουν
το θεϊκό παραπέτασμα
και
 για μια στιγμή τα κατάφεραν
αν και ο Θεός
στη δυστροπία Του
λύνει τον κόμπο