Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ - Εἶχε ἡ ἀγάπη μας μιὰ κοσμικὴ ἐξουσία