Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Elias Passisis                Elias Passisis
                                            (a greek painter)


“Πόλη” 1981, λάδι σε μουσαμά, 100 x 150 εκ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ, ΑΘΗΝΑ   “City” 1981, oil on canvas, 100 x 150 cm  VORRES MUSEUM, ATHENS

“Γλυπτό για συγκεκριμένους χώρους” 1976, λάδι σε μουσαμά, 180 x 120 εκ. ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ
“Sculpture for specific places” 1976, oil on canvas, 180 x 120 cm  NATIONAL GALLERY OF GREECE, ATHENS

                                                   “Λεωφορείο” 1975, λάδι σε μουσαμά, 100 x 150 εκ.   “Bus”  1975, oil on canvas, 100 x 150 cm“Βιτρίνα”  1976, λάδι σε μουσαμά, 100 x 150 εκ  Shop window  1976, oil on canvas, 100 x 150 cm

83-Hi Tech
 
”Πικ-νικ” 1980, λάδι σε μουσαμά, 180 x 120 εκ. ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  “Picnic” 1980, oil on canvas, 180 x 120 cm NATIONAL GALLERY OF GREECE

                                  http://www.flickr.com/photos/pass48/sets/72157611625737197/