Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

homes and gardens
…….. For
a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night
…… For
we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled
For
all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a tale that is told…….

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια
                                              Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα
                                              Και
                                              απ’ αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του
περασμένου
έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η
αγάπη.
Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη
                                                μάζα
                                                μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής
παραδοχή της ζωής μας και της κάθε
μας
ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν
εις κάθε
ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων.
                                                  Σκοπός
                                                  της ζωής μας είναι το σεσημασμένον
                                                   δέρας
                                                  της υπάρξεώς μας. A .ΕΜΠΕΙΡΙΚΟς
                           Psalms Ch 90                Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.Thou turnest man to destruction; and sayest, Return, ye children of men.  For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night.Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: in the morning they are like grass which groweth up.In the morning it flourisheth, and groweth up; in the evening it is cut down, and withereth.For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled.Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance.For all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a tale that is told.The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labour and sorrow; for it is soon cut off, and we fly away.Who knoweth the power of thine anger? even according to thy fear, so is thy wrath.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Return, O LORD, how long? and let it repent thee concerning thy servants.O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil.Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it


lhttp://2.bp.blogspot.com/-9l2yLn8ikOE/TetKLRwPhgI/AAAAAAAAAMs/AVHlL1bFc6o/s1600/royalbuffet+-flic
Andrei Tarkovsky's NOSTALGIA